KOMMENDE UTDANNINGER HØST 2018

NLP DIPLOMA GRUNNKURS
TROMSØ 4. oktober 2018 – Trondheim 11.oktober 2018

NLP Dimploma grunnkurs er grunnmodulen i NLP premium Practitioner som går over 4 dager. Her vil du få grunnleggende innføring i NLP og teknikker for personlig utvikling. Det utstedes et diploma etter gjennomføring . Det anbefales å fortsette med modul 2 og 3 slik at du kan få 2 internasjonale sertifiseringer i NLP Licensed Practitioner Classic Code og NLP New Code Practitioner

NLP PREMIUM PRACTITONER
TROMSØ 4. oktober 2018 – Trondheim 11.oktober 2018

NLP Practitioner /Coach utdanningen gjennomføres over en 2-3 måneders periode og har en interaktiv og uformell struktur som inkluderer:Instruksjon, demonstrasjon, diskusjon og mulighet til å øve teknikker i et støttende og tillitsfullt miljø. Kurset er delt inn i 3 deler, noe som har blitt designet for å gi en strukturert og forståelig læringsplattform.

NLP NEW CODE PRACTITONER
Tromsø 15 -18. november 2018 – Trondheim 22-25.oktober 2018

NLP New Code Certified Practitioner er siste nyutvikling av NLP. NLP har blitt raskere, enklere og mer effektivt enn noen gang før, hjelper deg å forstå ditt eget sinn bedre. Den nye koden i NLP kan skape kraftige prosesser og endringer som kan oppstå på flere nivåer. Kurset har internasjonal sertifisering via ITANLP i London.

Våre kurs

1

NEW INSPIRATION

Et innovativt framtidsrettet lederutviklingsprogram som virkelig tar deg som leder opp til nye høyder. Kurset er bygd rundt de aller mest kraftfulle enmer innen feltet og er i samsvar med det nyeste av forsking og utvikling innen temaet Ledelse

1

LEDELSE I KLASSEROMMET

Kurset bygger på erfaring og kunnskap innen Nevro Lingvistisk programmering/Psykologi. (NLP). I den pedagogiske delen har de mest anerkjente pedagoger rundt om i verden anvendt NLP prinsippene og forståelsen om hvordan vi oppfatter informasjon/kunnskap og læring samt hvordan dette brukes på en kreativ og utviklende måte på alle nivåer i skolen.

COACHENDE LEDERSKAP

Programmet er skreddersydd for deg som er leder, eller har personalansvar. Det kreves ingen forkunnskaper i coaching. Dette seminaret gir deg innsikt i hvordan du kan bruke coaching som et praktisk verktøy til å utvikle deg selv og dine medarbeidere.

1

HMS- LØSNINGSORIENTERT KOMMUNIKASJON

Kurset gir innsikt i hvordan løsningsorientert kommunikasjon skaper entusiasme, motivasjon og resultater gjennom å bevisst å forankre dette på arbeidplassen. Det å ha en leder som har fokus på de ansatte og verdsetter den enkelte medarbeider og å ha kolleger som viser respekt og omsorg for hverandre, er faktorer som ikke kan verdsettes høyt nok.

 

.