KOMMENDE UTDANNINGER VINTER/ VÅR 2019

NLP DIPLOMA GRUNNKURS
Trondheim 24. januar 2019 – Tromsø 31. januar 2019

NLP Dimploma grunnkurs er grunnmodulen i NLP premium Practitioner som går over 4 dager. Her vil du få grunnleggende innføring i NLP og teknikker for personlig utvikling. Det utstedes et diploma etter gjennomføring . Det anbefales å fortsette med modul 2 og 3 slik at du kan få 2 internasjonale sertifiseringer i NLP Licensed Practitioner Classic Code og NLP New Code Practitioner

NLP PREMIUM PRACTITONER
Trodheim 24. januar 2019 – Tromsø 31. januar 2019

NLP Practitioner /Coach utdanningen gjennomføres over en 2-3 måneders periode og har en interaktiv og uformell struktur som inkluderer:Instruksjon, demonstrasjon, diskusjon og mulighet til å øve teknikker i et støttende og tillitsfullt miljø. Kurset er delt inn i 3 deler, noe som har blitt designet for å gi en strukturert og forståelig læringsplattform.

NLP NEW CODE PRACTITONER
Tromsø 15 -18. november 2018 – Trondheim 22-25.oktober 2018

NLP New Code Certified Practitioner er siste nyutvikling av NLP. NLP har blitt raskere, enklere og mer effektivt enn noen gang før, hjelper deg å forstå ditt eget sinn bedre. Den nye koden i NLP kan skape kraftige prosesser og endringer som kan oppstå på flere nivåer. Kurset har internasjonal sertifisering via ITANLP i London.

NLP MASTER PRACTITONER
Trondheim 4. april 2019 – Tromsø 25. april  2019

Master Practitioner sertifisering er en av de mest omfattende og dyptgående Master Practitioner kurs du kan få, og tilbyr dermed enorm verdi for deg som elev. Kurset omfatter tradisjonell NLP, Reell NLP Modellering.