Coachende Lederskap

Kurset inngår som modul i Lederutviklingsprogrammet NEW INSPIRATION
Kurset kan bestille av den enkelte bedrift og gjennomføres i bedriftens lokaler.
Pris på forspørsel Tlf 4000 4776 eller på vår

Kursbeskrivelse

Din viktigste lederoppgave er å få dine medarbeidere til å prestere. Dette seminaret gir deg innsikt i hvordan du kan bruke coaching som et praktisk verktøy til å utvikle deg selv og dine medarbeidere.

Med en coachende lederstil:

    • sikrer du at dine medarbeidere utnytter sitt fulle potensiale
    • du får dem til å handle mer selvstendig, slik at de på egen hånd kommer frem til de beste løsningene
    • ved å inkludere dem oppnår du økt eierskap, større engasjement og mer tilfredse medarbeidere

Slik skaper du engasjement og resultater ved hjelp av coaching

Lær deg å hente frem den enkelte medarbeiders fullepotensiale

Coaching som et virkningsfullt verktøy for å øke dinemedarbeideres motivasjon og entusiasme

Bli en bedre leder – med økt bevissthet rundt din lederstil!

Din viktigste lederoppgave er å få dine medarbeidere til å prestere. Med en coachende lederstil sikrer du at dinemedarbeidere utnytter sitt fulle potensiale. Du får dem til å handle mer selvstendig, slik at de på egen håndkommer frem til de beste løsningene. Ved å inkludere dem oppnår du økt eierskap, større engasjement og mertilfredse medarbeidere.

Dette seminaret gir deg innsikt i hvordan du kan bruke coaching som et praktisk verktøy til å utvikle deg selv og dine medarbeidere.

Praktisk rettet kurs

Dette to – dagers kurset er praktisk rettet. Teori og modeller blir brukt i eksempler, og du som deltaker fårprøvd deg i reelle situasjoner. Du får tilbakemelding av kursleder, og de andre deltakerne, og gjennom dennekontinuerlige evalueringen får du testet hvilke teknikker som fungerer best for deg.

Programmet er skreddersydd for deg som er leder, eller har personalansvar. Det kreves ingen forkunnskaper icoaching.

Gå ikke glipp av denne muligheten til et annerledes lederutviklingsseminar!

Hva kommer kurset til å gi deg?

Du får kunnskap om hvordan du bruker coaching som verktøy i din daglige ledelse

Du lærer deg ulike spørreteknikker og metoder for å kunne praktisere coaching

Du får praktisk trening på hvordan du går frem for å raskt kunne omsette din nye kunnskap til praksis

Evaluering og tilbakemelding

Hva er coaching?

Introduksjon til teori og begrepsapparat

Hva innebærer et coachende lederskap?

Det coachende lederskap handler om en måte å tilnærme seg sine medarbeidere ved hjelp av uliketeknikker

Hvordan kan du bruke coaching i din daglige ledelse?

Gjennomgang av hvordan den coachende lederen ser sine medarbeidere

Når bør du bruke coaching?

Coaching er et virkningsfullt verktøy, men det passer ikke i alle situasjoner

Lær deg hvilke situasjoner som egner seg for coaching, og hvilke som ikke gjør det

Forankring av din nye lederstil

Dette seminaret vil gi deg grunnlag for å benytte coaching i din daglige ledelse. Den virkeligeutviklingen skjer når du omsetter din nye kunnskap i din arbeidshverdag. Du får metoder for år forankremodellene og dine nye ferdigheter i ditt daglige arbeid, og kunnskap om hvordan du konstant kan utvikle

Vinnertemaet skapes når du som teamleder klarer å hente ut det beste hos dine medarbeidere. Som leder for team må du se verdien i forskjellen som ulike mennesker innehar.

I løpet av to intensive dager lærer du hvordan du legger grunnlaget for å utvikle et fremgangsrikt og velfungerende team. Praktisk rettet undervisning krever at du selv deltar aktivt i læringsprosessen for å få maksimalt utbytte av kurset. Gjennom profesjonell teamledelse blir gevinsten høy også i form av fornøyde medarbeidere som gjør en god jobb.

Kurset setter fokus på:

Lær hvordan du skaper et nytt team eller utvikler et eksisterende team
Slik henter ut det beste i dine medarbeidere
Hvorfor kommunikasjon er bærebjelken for teamets funksjon
Hva du gjør når teamet slår sprekker
Praktiske tips og innspill til effektiv teambuilding som sikrer økonomisk gevinst

Hva er dine styrker som leder. Bli bevisst din rolle og viktigste oppgaver som teamutvikler

Anerkjennende ledelse slik møter du ulike mennesketyper

Teamstadier og -utvikling hvordan tilpasse din lederstil

Slik skaper du motivasjon og forståelse for felles mål i det daglige

Effektive teammøter planlegging og møteledelse i praksis