Hva er Coaching ?

Coaching er et nytt fagområde som er i sterk vekst. Coaching er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en en-til-en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler potensialet. Coaching er en systematisk og formalisert – men likevel høyst personlig – metode, som blander utprøvde teknikker for forandring med personlig vekst-teknikker og praktiske øvelser. Coaching er en guidet prosess som utløser ressurser og potensiale og sikrer fremgang slik at klienten oppnår klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og hvorfor de gjør det. Metodene som brukes i Coaching kommer i stor grad fra Nevro Lingvistisk Psykologi. Fordi det er ledet personlig en-til-en, hjelper Coaching den enkelte å oppnå klarhet, fjerne begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og finne en følelse av hensikt.

Det er meget viktig at en Coach har ferdigheter og evner til å assistere deres klienter på alle områder i livet. Hvis Coachen også kan arbeide både helsefremmende og terapeutisk er det en fordel. I tillegg til karriere og økonomi er områdene helse & velvære, familie & venner, følelseslivet og ikke minst det spirituelle ivaretatt av en kompetent og dyktig Coach. Kompetansesenterets Coaching utdannelse omfatter alle kategorier i livet. Vi tar hensyn til forskjellene og forbindelsene mellom IQ – intelligence quotient, EQ – emotional quotient (empati og tilstandsmestring), AQ – adversity quotient (motstandsdyktighet), og SQ – spiritual quotient eller “The Ultimate Intelligence”.

Vi tilbyr et profesjonelt og omfattende coaching program som kombinerer de siste innovasjonene innen coaching og psykologi teknologien. Med Kompetansesenteret sin Coaching utdannelse kan du skape din egen virksomhet innen Coaching som reflekterer dine verdier og din identitet.

“Success is the result of good judgement. Good judgement is the result of experience. And experience is often the result of bad judgement”

–Anthony Robbins, The World’s number 1 Coach and voted one of the World’s 10 most outstanding people

Definisjon: Coaching er en kompetansebasert aktivitet. Det er en resultatsorientert interaktiv prosess mellom coach og klient der det er forhåndsklarert hensikt, intensjon, ønskede mål og spesifikke bevis på at målet/målene er oppnådd.

Hva er en Coach?

Enkelt forklart er en Coach en ”personlig suksesstrener”, en trofast profesjonell utfordrer som spesialiserer seg i utvikling slik at mennesker utmerker seg i forretningslivet og i sitt personlig liv. En Coach skaper en trygg plass for å dele innsikt og informasjon, og er helt upartisk og vil bruke ulike metoder for å hjelpe klienten til å oppnå suksess og enda større klarhet. Coachen bistår med å fjerne de blokkeringer som hindrer mennesker fra å prestere og nyte livet mer. Med en Coach på plass er det fordeler for såvel den enkelte som for hele organisasjonen fordi resultatet blir større tilfredsstillelse i jobben, visjon, høyere energinivåer, bedre helse og økt livskvalitet.

Coachrollen defineres som evnen til å hjelpe en leder, et team og individer til å tenke, føle, handle og lære for å nå viktige personlige og/eller organisasjonsmessige/samfunnsmessige mål. Den profesjonelle coachen har spesifikk utdannelse i det å lytte, observere og tilpasse coachingen til de individuelle behov til hver klient. Coachen samler nødvendig informasjon og hjelper klienten til å finne løsninger og strategier, og tar utgangspunkt i at klienten har løsningene og svarene inne i seg.

Hva er forskjellen mellom en Coach, en rådgiver og en terapeut?

En Coach fokuserer på handling, ikke forståelse. De jobber for ansvar for følelser og hjelper til å utvikle realistiske handlingsplaner. De stille, setter nytt lys på situasjoner, rollespill, tildele hjemmeoppgaver med mer. En Coach er fullstendig klar over de viktigste spørsmålene mennesker og organisasjoner møter og forutsetter suksess i rollen som forretningspartner. De bruker praktiske fremgangsmåter for varige resultater. En Coach er ingen psykoterapeutisk rådgiver og gir heller ingen spesifikke råd eller instruksjoner. Klienten setter agendaen og finner selv sine egne svar basert på coachens kvalitetsspørsmål. Coaching fokusere på resursser, løsninger og fremtiden i motsetning til terapi som ofte retter fokus bakover. Klientens verdensbilde er alltid respektert.

Litt historie om Coaching:

Coacher og mentorer har eksistert siden oldtiden. Muligens har de brukt andre navnelapper, men de har vært der – enten for å forbedre personlig prestasjon eller team innsats, eller være tilgjengelig som guide, mentor, lærer eller Coach. På 1980-tallet antok Coaching en offisiell rolle i forretningsverdenen. Mange av metodene som ble brukt kom først og fremst fra Nevro Lingvistisk Psykologi (NLP).

NLP er læren om hvordan vi inntar verden gjennom våre fem sanser, og har blitt beskrevet som ”en brukermanual for hjernen”. I de siste 20 årene har mennesker, som har ønsket å utvikle seg personlig eller profesjonelt, oppsøkt Coacher for å få hjelp – og det har virket. Det begynte vesentlig i idrettsverdenen, men nyheten om effektiviteten av Coaching spredte seg og snart omfavnet bedrifter den. Uansett hva saken gjelder, er Coaching der for å hjelpe. Mennesker utviklet seg, mestret nye ferdigheter og oppnådde mye mer enn de noengang kunne har forestillt seg. Forretningene blomstret og individuelle og organisasjonsmessige mål ble mer samordnet.

Coaching er en formalisert en-til-en prosess for å utvikle potensialet, forbedre prestasjonen og samordne individer med en organisasjon. Det er en systematisk fremgangsmåte for forandring som benytter utprøvde teknikker og praktiske øvelser. Ved å arbeide en-til-en er Coaching i stand til å behandle dypere, personlige spørsmål enn gruppetrening og seminarer. Coaching er en prosess for å lede seg selv og det hjelper klienten til å oppnå klarhet i hvem de er, hva de gjør og hvor de skal.

Personlige Fordeler

Forestill deg at du har noen som kun har til hensikt å hjelpe deg i å oppnå suksess, en person som kjenner din styrke, din sårbarhet og vet hva du drømmer om og streber etter. Noen med evne til å hjelpe deg å navigere til nivåer av personlig og profesjonell oppnåelse du ikke trodde var mulig. Noen som er fullstendig fokusert på dine resultater.

Blant fordelene klientene våre beskriver er:

  • Mer tilfreds i nåværende arbeidssituasjon.
  • Arbeider lettere og mer produktivt sammen med andre.
  • Oppnår effektive kommunikasjonsmetoder.
  • Kommer overens med vanskelige personligheter.
  • Forstår hvordan utfordrende situasjoner skal takles.
  • Føler seg mer sikker, evnerik, dyktig og/eller satt pris på.
  • Føler stabilitet på arbeidsplassen Større personlig engasjement.
  • Forstår og føler seg mer i takt med bedriftens mål.
  • Nyter et rikere personlig liv.
  • Tar ansvar for egne handlinger og følelser.
  • Ønske om å heve sine standarder for personlige prestasjoner.
  • Økt energi.
  • Bedriftsprofil

Vårt internasjonale team består av profesjonelle coacher med tverrfaglig kompetanse fra næringslivet, utdannings- og helsesektoren.

Hvordan kan Coaching hjelpe min organisasjon?

Coaching forener mennesker og leder dem mot felles mål. Hvor positive forandringer er målet eller hvor det er potensiale å utvikle, kan Coaching hjelpe. Individet begynner å føle en ny verdi og oppgaver gjøres heller fordi det forstår viktigheten i sin rolle og begynner å like prosessen istedenfor at ”sjefen krever det”. Mennesker får et eierforhold til resultatet og de presser seg selv til nye nivåer.

Individer som deltar i Coaching programmer forteller at de mener bedriften tenker på deres beste fordi de får hjelp til personlig vekst og positiv forandring.

Kan en bedrift som allerede går bra dra fordel av Coaching?

Absolutt! De fleste sunne organisasjoner utvikler et Coaching program for å forebygge problemer og forbedre prestasjonene. Fordi Coaching er en- til-en, holder det alle på sporet på en veldig dynamisk måte.

Fordelene av Coaching manifisterer seg i en organisasjon på mange måter, fra større harmoni på arbeidsplassen til høyere bedriftsmål, men vi tar det ett skritt lenger. Coaching tilbyr bokstavelig talt avkastning på investeringen fra dag en og du vil fortsatt ha kontroll på hvordan du vil styre ditt team og organisasjon.

Utøvende Coacher fra Kompetansesentert for NLP

Coachene er meget dyktige og arbeider utifra strenge etiske krav. Deres utdanning er fra verdens ledende innen Coaching med den siste ”cutting edge” teknologi.

Coachene som vi bruker kan ikke bare “walk their talk” de “talk their walk” fordi de har integrert det som de lærer bort – eller for å si det på en annen måte, de ”eier” informasjonen med hele seg, fordi de selv har fått gleden av å bruke det. Våre Coacher har større forståelse og innsikt når det gjelder hvordan energi flyter og manifestere seg – såvel bevisst som ubevisst. Forskjellen som gjør forskjellen er at de vet hva som skal til for å frigjøre ressurser slik at klienten oppnår resultater som engang var ufattellige.