1

NEW INSPIRATION

Et innovativt framtidsrettet lederutviklingsprogram som virkelig tar deg som leder opp til nye høyder. Kurset er bygd rundt de aller mest kraftfulle enmer innen feltet og er i samsvar med det nyeste av forsking og utvikling innen temaet Ledelse

1

LEDELSE I KLASSEROMMET

Kurset bygger på erfaring og kunnskap innen Nevro Lingvistisk programmering/Psykologi. (NLP). I den pedagogiske delen har de mest anerkjente pedagoger rundt om i verden anvendt NLP prinsippene og forståelsen om hvordan vi oppfatter informasjon/kunnskap og læring samt hvordan dette brukes på en kreativ og utviklende måte på alle nivåer i skolen.

1

COACHENDE LEDERSKAP

Programmet er skreddersydd for deg som er leder, eller har personalansvar. Det kreves ingen forkunnskaper i coaching. Dette seminaret gir deg innsikt i hvordan du kan bruke coaching som et praktisk verktøy til å utvikle deg selv og dine medarbeidere.

1

HMS- LØSNINGSORIENTERT KOMMUNIKASJON

Kurset gir innsikt i hvordan løsningsorientert kommunikasjon skaper entusiasme, motivasjon og resultater gjennom å bevisst å forankre dette på arbeidplassen. Det å ha en leder som har fokus på de ansatte og verdsetter den enkelte medarbeider og å ha kolleger som viser respekt og omsorg for hverandre, er faktorer som ikke kan verdsettes høyt nok.