NLP CERTIFIED NEW CODE PRACTITIONER

Vi gleden av å tilby deg den nyeste sertifisering innen NLP verden. Om du er seriøs coach, terapeut, trener eller innen andre områder, og ønsker å få det siste “cutting edge” innen NLP så er dette etterutdanningskurset for deg.

THE CERTIFIED NEW CODE NLP PRACTITIONER.

Denne utdanningen er for deg som allerede er sertifisert NLP Practitioner og Master Practitoner. Nå har du muligheten til å bli en av de første som får denne utdanningen i Norge.

THE CERTIFIED NEW CODE NLP PRACTITIONER er utviklet av John Grinder Carmen St.Bostic Clair og Michael Caroll og er den eneste i sitt slag i Norge.

Ditt sertifikat vil bli signert av John Grinder og trenere fra Kompetansesenteret for NLP

KURSDATOER – TROMSØ

15 – 18. november 2018

KURSDATOER – TRONDHEIM

22 – 25. november 2018

PRIS KR 12.500,-

BOOK DIN PLASS PLASS DIREKTE HER

Navn:

Epost:

Tlf:

Alle våre sertifiseringer er godkjent av ITANLP

 • Bli tatt inn i “High Performance” tilstander som øker din prestasjon i uansett situasjoner, og du vil på mindre enn 15 minutter kunne få eliminert gamle tankemønstre
 • Få med deg et anker som vil trigge “High Performance” tilstander i en hvilken som helst situasjon i livet ditt
 • Kommunisere mer presist, effektivt og bedre gjennom de videreutviklede NLP språkmønstrene
 • Coache innholdsfritt, slik at du kan gjøre kraftfulle forandringer med deg selv og andre uten å måtte dele hva, hvem og hvorfor det såkalte “problemet” er som det er
 • Hjelpe andre mennesker å bryte gamle mønstre, slik at de kan gjøre sitt liv bedre, med bare enkle leker og lynraske prosesser
 • Kommunisere direkte med din underbevissthet, slik at du kan få hjelp til å positivt påvirke din atferd, følelses-tilstand og fysiologi

Hva sier studentene om New Code Utdanningen ?

“New Code NLP er kanskje ett av de største framskrittene innen coaching, personlig utvikling og praktisk mentalt helsearbeid jeg noensinne har sett”

“New Code var en tilnærmingsmåte både til seg selv og andre på, som var “så enkel” at det ble helt ufarlig og overkommelig for alle oss. For meg personlig opplevdes det som en helt genial og lekende måte å jobbe på lag med min egen hjerne på. Ord som grensesprengende og klargjørende er i denne sammenhengen helt riktig. Dette er noe av det viktigste jeg har gjort i mitt liv – og jeg har levd i over 50 år. YES! ”

– Betty Nyvoll, Kursveileder

“Personlig så har jeg nå kjent hvor kraftfulle teknikkene fra New Code er, og som coach er de enkle og lette og utføre på andre. New Code inneholdt flere slike kraftige og enkle prosesser som gjør at man enkelt kan endre sinnstilstand i en hvilken som helst situasjon. Når man jobber med klienter skjer det hele uten å vite noe om klientens kontekst eller innhold. Kurset var både inspirerende og lærerikt, med Magnus og Svein som tydelige og trygge trenere. Jeg fikk masse energi hver dag og siste kursdag “svevde” jeg ut av døren med et salig glis om munnen”

– Siv Blix, NLP Master Practitioner

“En av NLP-grunnsetningene er at forandringer kan skje raskt, men jeg visste ikke at det kunne skje så raskt som dette. Jeg har lenge visst, via classic code, at det ubeviste sinnet er det som styrer mønstrene. Men jeg ble levnet med et ønske om å lære mer om dette. New code infridde disse ønskene mine. Der fikk jeg lære hvordan en lett kan kommunisere med det ubevisste sinnet, som igjen vil føre til rask forandring”

– Kent Andersen, Master Practitioner Grunder og Student

“For meg har kurset åpnet en ny dimensjon innen NLP som gjør det mye mer fleksibelt å gjennomføre øvelsene både i og utenfor coachingsammenhenger, da det lettanvendelige konseptet kan utføres i utallige varianter. Jeg ser på muligheten til å utøve NLP gjennom lek som en stor fordel blant annet sammen med barn. At New Code gir muligheten til å gjøre øvelser helt uten behov for å dele informasjon om klientens kontekst eller følelse setter jeg særdeles stor pris på. Kurset har dermed eliminert en mengde potensielle utfordringer og gjort meg til en bedre rustet og tryggere Practitioner.”

– Nina Blomskold, NLP Master Practitioner Psykologistudent

Hva er New Code NLP?

NLP har blitt raskere, enklere og mer effektivt enn noen gang før, hjelper deg å forstå ditt eget sinn bedre. Den nye koden i NLP kan skape kraftige prosesser og endringer som kan oppstå
på flere nivåer.
The New Code NLP er utviklet for å oppdatere NLP Classic kode for å være sikker på at utøvere er kongruent med det de gjør. The New Code NLP er en omorganisering og omkoding av de grunnleggende teknikker i Classic Code NLP, og er i stadig utvikling.
New Code NLP utviklet av John Grinder og Carmen Bostic St Clair.. Carmen og John har produsert et sett med kraftige og engasjerende prosesser som fullt utnytter det menneskelige potensial for endringer på nivåer vi ofte ikke når ved bruk av Classic Code NLP.
The New Code NLP har vekt på “tilstand” heller enn “atferd”, som den største forskjellenmellom New Code NLP og tidligere NLP
Endringer i sinnstilstand skaper endringer i atferd. Dermed kan en coach arbeide med klienten uten kjent ‘innhold’ . Derfor er det ikke behov for utøveren å forstå sammenhengen eller detaljer der New Code NLP som blir brukt. Kontekst eller innhold kan forbli ukjent, slikt at det sikrer konfidensialitet for klienten og innebærer kun å la underbevisstheten å skape ønskede endringer. New Code øvelser gir deg muligheter å oppå nye tilstandsområder somf.eks høy prestasjonutøvelse .

NEW CODE HOVEDINNHOLD

Sentrale New Code NLP mønstre

 • Epistemologi: NLP modellen for hvordan mennesker vet hva de vet
 • Logiske nivåer og logiske typer (Grinder/Bostic)

New Code NLP prosesser

 • Chain of excellence
 • Elicitering – og arbeide med signaler fra underbevisstheten
.
 • N step reframing – broen mellom Classic Code NLP og New Code NLP.
 • Forstå og utnytte den “Positive intensjonen” i underbevisstheten hos klienten.
 • Integrere parter – Bidra til å eliminere interne, ubevisste motsetninger/konflikter

New Code NLP

 • New Code – format for endring
 • New Code – State format
 • New Code – modell for endring av begrensende tro
 • New Code – øvelser
Episteomlogi
Forstå hvordan vi oppfatter verden omkring oss gjennom våre sanser.Hvordan vet vi at vi vet.?
Verbal Package – forenklet effektiv bruk av metamodell
High Performance State – Nasa Game, Letter Chart , Croyden Ball game etc.
Eksplisitt Framing

Idiomotoriske signal satt opp via det ubevisste sinnet
Perseptuelle posisjoner
Logiske nivåer – Logiske typer
Tidslinjer

NOEN OMRÅDER HVOR NEW CODE NLP ANVENDES.
Coaching , terapi, prestasjonsutøvelse, ledelse, sport, læring, helse, etc

BOOK DIN PLASS PLASS DIREKTE HER OG SIKRE DEG PLASS