NLP Premium Practitioner

OPPTAKSKRAV:

 • Ingen
 • Pris kr 40.000,-

Pakkepris:

 • NLP Premium Practitioner (40.000,-) + NLP Master Practitioner ( kr 35.000)
 • kr 60.000,- du sparer kr 15.000,-

KURSDATOER – TRONDHEIM – 2019

3 –  6 Oktober  2019
24 –  27  Oktober 2019
14 –  17  November 2019

 

KURSDATOER – TROMSØ – 2019

10 – 13  Oktober  2019
31 Oktober – 3 November 2019
21 – 24 November 2019

NLP Premium Practitioner

Denne utdanningen inkluderer NLP Certified Practitioner og New Code Practitioner.

Du vil etter endt evaluering få utstedt 2 sertifikater.

Sertifiserng gjelder i henhold til ITANLP standard.

NLP Practitioner /Coach utdanningen gjennomføres over en 2-3 måneders periode og har en interaktiv og uformell struktur som inkluderer:

Instruksjon, demonstrasjon, diskusjon og mulighet til å øve teknikker i et støttende og tillitsfullt miljø. Kurset er delt inn i 3 deler, noe som har blitt designet for å gi en strukturert og forståelig læringsplattform.

Vi arbeider også med små gruppe størrelser. Vår opplæring er begrenset til 6-20 mennesker som betyr at du alltid vil få personlig oppmerksomhet fra treneren og også overvåkes nøye gjennom hele treningen. Vi har en assistent til hver 3/4 deltakere, som støtter deg til de materialer og konsepter blir gitt deg.

Vårt sertifiserings program er designet for å utvikle både ditt personlige og profesjonelle liv.

Temaene du lærer er kvalitetssikret gjennom internasjonal standard NLP pensum som sikrer at du vil etter endt sertifisering hos oss kan bygge videre på din utdanning hos andre internasjonale kvalitetstilbydere av NLP utdanning over hele verden.

NLP er det stadig kjent for sine mange endring teknikker og funksjoner i blant andre typer lederskap, coaching og kommunikasjons trening. For å sikre at du får kvalitet i din opplæring som passer til din læringsstil vil du få følgende tilgang til hos oss:

 • Første klasses demonstrasjoner
 • Individuell Coaching og støtte under utdanningen
 • Spørsmål og svar sesjoner- tilgang på eget NLP forum
 • Øvelsegrupper for utvikling av NLP ferdigheter

Sertifisering

Ved avslutning av kurset vil du få sertifisering som representerer din deltagelse gjennom forpliktelse, en profesjonell akkreditering, som beskriver tid og krefter du har investert i din personlige utvikling. Det kreves minst 90 % fysisk tilstedeværelse, godkjent oppgaveløsninger og bestått prøve for sertifisering.

Sertifiseringer på denne utdanningen er en internasjonalt anerkjent NLP kvalifisering. Det betyr at du vil etter endt sertifisering hos oss kan bygge videre på din utdanning hos andre internasjonale kvalitetstilbydere av NLP utdanning over hele verden.

Gjennom vår utdanning vil du lære:

 • Grunnlaget for NLP (Nevro-Lingvistisk Programming/Psykologi)
 • Hvordan skape og opprettholde ekte rapport
 • Forstå og utnytte kroppsspråk i kommunikasjon
 • Ferdigheter i å observere andre mennesker
 • Hvordan skape positive endringer i deg selv og andre
 • Bevisste bruk av språket
 • Hvordan sette effektive og verdibaserte mål både personlig og profesjonelt
 • Hvordan ta kontroll over ditt eget liv, ha fysisk og mental justering for å bli trygg i alt du gjør
 • Tilpasse deg annerledes tenkning og læringsstiler, og oppleve ulike perspektiver
 • Skape og styre dine egne følelsesmessige tilstander for å få høy ytelse
 • Håndtere stress og opprettholde større følelse av velvære.

Du vil bli introdusert til “Milton Model ´og´ Meta Model” for fremragende kommunikasjon, pluss:

MÅL – grunnlaget for oppnåelse

 • Hvordan sette seg mål og oppnå dem.
 • Hvordan hjelpe andre til å gjøre det samme.

RAPPORT- grunnlaget for innflytelse

 • Lær fakta om kroppsspråk
 • Lær hvordan du bruker stemmen for å få rapport, selv på telefonen
 • Hvordan å være uenige og likevel beholde rapport

REPRESENTASJONSSYTEM- våre 5 sanser

 • Finn ut hvordan vi internt koder vår opplevelse av verden.
 • Bruke språket til å forvandle din evne til å kommunisere med andre.
 • Hvordan fortelle hvordan noen tenker bare ved å se øynene deres.

SUBMODALITETER- skape nye bilder og mønster i hjernen

 • Hvordan endre uønskede holdninger, vaner og følelser,
 • Hvordan endre betydningen på ting og hendelser.
 • Lær hvordan du permanent fjerne fobier

SPRÅKMØNSTRE- blir fokusert med ord

 • Lær hvordan du bruker forutsetninger gjennom språket for å påvirke positivt på andres erfaring.
 • Lær hvordan du lytter til dagligtale å forstå hvordan andre begrenser seg.
 • Lær hvordan du stiller spørsmålene som kan redusere eller løse problemer.
 • Utfordre personers bergensninger lett og elegant gjennom Meta modellen
 • Lær hypnotisk språk gjennom Milton modellen.

ANKRING – en effektiv måte å fjerne uønskede begrensninger

 • Hvordan å kontrollere følelsene dine når som helst.
 • Lær hvordan du hjelper folk fra å bli sittende fast til å være ressurssterk i løpet av
  minutter.

OPPFATTELSESPOSISJONER – endre synspunkt for å oppnå bedre resultater

 • Lær hvordan du løser konflikter.
 • Oppdag hvordan du får uvurderlig innsikt om andre synsvinkler, for beslutningstaking og ledelse.
 • Lær hvordan du kan bli din egen beste rådgiver.

STRATEGIER- Inkludert øyebevegelsesmønsytre – hvordan vi gjør det vi gjør.

 • Finn ut hvordan andre tar beslutninger.
 • Lær hvordan du kan oppdage svakheter i andres strategier og forbedre dem
 • Juster identitet, verdier, tro, evner, atferd og miljø for å få en overbevisende oppskrift på suksess

NEVROLOGISKE NIVÅER- flere nøkler til personlig og organisatorisk mål – en nøkkel til personlig kongruens – måloppnåelse

 • Øke personlig kongruens og forbedre energinivået gjennom oppløsning av indre konflikter.

Tids baserte teknikker

 • Forbedre hvordan du kan bruke tid å endre gamle mønstre.
 • Få nye strategier for å rydde ut gamle minner.
 • Oppdag årsaken til problemene.
 • Slipp negative følelser fra fortiden som sinne, tristhet, frykt, skyldfølelse og vondt, raskt og lettvint.
 • Bli kvitt negativ indre dialog som f.eks “jeg er ikke god nok til å gjøre …”, eller” Jeg kanikke
 • Lær hvordan du hjelper andre i å gjøre som ovenfor.
 • Lær hvordan du skal bruke tidslinjeteknikker for endring hvordan du kan skape og få det
  du ønsker.

NEW CODE PRACTITIONER OF NLP

NLP har blitt raskere, enklere og mer effektivt enn noen gang før, hjelper deg å forstå ditt eget sinn bedre. Den nye koden i NLP kan skape kraftige prosesser og endringer som kan oppstå på flere nivåer.

The New Code NLP er utviklet for å oppdatere NLP Classic kode for å være sikker på at utøvere er kongruent med det de gjør. The New Code NLP er en omorganisering og omkoding av de grunnleggende teknikker i Classic Code NLP, og er i stadig utvikling.

New Code NLP er utviklet av John Grinder og Carmen Bostic St Clair.

Carmen og John har produsert et sett med kraftige og engasjerende prosesser som fullt utnytter det menneskelige potensial for endringer på nivåer vi ofte ikke når ved bruk av Classic Code NLP.

The New Code NLP har vekt på “tilstand” heller enn “atferd”, som er største forskjellen mellom New Code NLP og tidligere NLP.

Endringer i sinnstilstand skaper også endringer i atferd. Dermed kan en coach arbeide med klienten uten kjent ‘innhold’ . Derfor er det ikke behov for coach å forstå sammenhengen eller detaljer der New Code NLP blir brukt. Kontekst eller innhold kan forbli ukjent, slikt at det sikrer konfidensialitet for klienten og innebærer kun å la underbevisstheten å skape de ønskede endringer. New Code øvelser gir deg muligheter å oppå nye tilstandsområder som f.eks høy prestasjonsytelse .

NEW CODE HOVEDINNHOLD

Episteomlogi

Forstå hvordan vi oppfatter verden omkring oss gjennom våre sanser.Hvordan vet vi at vi vet.?

Verbal Package – forenklet effektiv bruk av metamodell

High Performance State – Nasa Game, Letter Chart , Croyden Ball game etc.
Eksplisitt Framing
Perseptuelle posisjoner
Logiske nivåer – Logiske typer

Ved vellykket gjennomføring av opplæringen vil du motta sertifisering som utøver av NLP anerkjent av International Trainers Associationogf NLP . ( ITANLP)

Hva sier studenter om vår NLP utdanning:

“Personlig utvikling som ikke kan beskrives med ord, må oppleves gjennom kurs i NLP. Du kan ikke lese deg til kunnskapen, du må oppleve, se og kjenne hvordan du utvikler deg til å bli mer åpen, forståelsesfull, målbevisst og sterk”

Gørhild Olsen Siviløkonom

Takk for at jeg fikk lov å bli kjent med dere. Jeg har blitt kjent med meg selv på “nytt” gjennom NLP. Jeg har lært mer på disse 12 samlingene enn de siste 12 år. Alle bør lære NLP. Jeg kommer til å anbefale NLP for alle mine venner.”

Halvar Andreassen – Avdelingssjef driftssentralen- Troms Kraft Nett AS

“Dette er en fantastisk utdanning! Utrolig spennende, bevisstgjørende og veldig relevant i alle sammenhenger. Dette er virkelig å anbefale for alle som har interesse for mellom-menneskelig kontakt, eller om så for sin egen del. Alle former for undervisning burde være som på Kompetansesenteret for NLP! Stor takk til dere som har gjort NLP så interessant og lærerikt. Jeg gleder meg til Master´n!”

Maria Corneliussen, sykepleier.” – NLP Practitioner

Disse NLP ferdighetene er også uvurderlig i alle virksomheter og er mye brukt i salg, opplæring og lederutvikling. Vi har også mange fra helsepersonell, lærere og trenere som deltar på våre utdannninger, deriblant mange folk fra forskjellige yrker på jakt etter nye måter å utvikle seg til å gjøre en forskjell.

Ved å mestre NLP teknikker, vil du øke din evne til å lykkes med dine mål og oppnå optimale resultater i livet ditt. Din effektivitet i arbeidet med andre vil øke dramatisk, og du vil bruke dine ferdigheter til å hjelpe de rundt deg i å oppnå sitt potensial. Du vil mestre rapport, slik at du effektivt kan kommunisere med noen, og språket blir mer presist og elegant. Du vil kunne fjerne negative følelser, begrensende avgjørelser og begrensende tro. Du vil være i kontroll over dine tanker, følelser og atferd, og kunne skape din emosjonelle tilstander når du vil ha dem i enhver situasjon.

Hva er inkludert i kursinvesteringen?

 1. Support (Skype, Telefon og e-post)
 2. Gratis nyhetsbrev
 3. Gratis tilgang til å bistå / delta på samme kurs og oppdatere din læring
 4. Spesielle rabatterte kurspakker (hvor man reserverer flere enn 1 kurs)