Kurs

New inspiration

Et innovativt framtidsrettet lederutviklingsprogram som virkelig tar deg opp til nye høyder som leder. Kurset er bygd rundt de aller mest kraftfulle emner innen feltet og er i samsvar med det nyeste av forskning og utvikling innen temaet ledelse.

Ledelse i klasserommet

Kurset bygger på erfaring og kunnskap innen Nevro Lingvistisk Programmering og Psykologi (NLP). Den pedagogiske delen baseres på NLP-prinsippene som anvendes av de mest anerkjente pedagogene rundt om i verden. Det går inn på forståelsen av hvordan vi oppfatter kunnskap og hvordan læring skjer, samt hvordan dette brukes på en kreativ og utviklende måte på alle nivåer i skolen.

Coachende lederskap

Programmet er skreddersydd for deg som er leder eller har personalansvar. Det kreves ingen forkunnskaper innen coaching. Dette seminaret gir deg innsikt i hvordan du kan bruke coaching som et praktisk verktøy til å utvikle deg selv og dine medarbeidere.

HMS – Løsningsorientert kommunikasjon

Kurset gir innsikt i hvordan løsningsorientert kommunikasjon skaper entusiasme, motivasjon og resultater gjennom å bevisst å forankre dette på arbeidplassen. Det å ha en leder som har fokus på de ansatte og verdsetter den enkelte medarbeider og å ha kolleger som viser respekt og omsorg for hverandre, er faktorer som ikke kan verdsettes høyt nok.