Ledelse i klasserommet

Kurset Ledelse i klasserommet bygger på erfaring og kunnskap innen Nevro Lingvistisk Programmering og Psykologi (NLP). Den pedagogiske delen baseres på NLP-prinsippene som anvendes av de mest anerkjente pedagogene rundt om i verden.Det går inn på forståelsen av hvordan vi oppfatter kunnskap og hvordan læring skjer, samt hvordan dette brukes på en kreativ og utviklende måte på alle nivåer i skolen.

Programmet kan bestilles internt i bedriften under forutsetning av minimun 6 deltagere. Ellers er kurset åpent på utlagte datoer.

Ta kontakt for nærmere informasjon.