NLP Master Practitioner Coach

NLP Master Practitioner handler om å virkeliggjøre de drivende prinsipper som ligger til grunn for NLP, slik at du kan utvikle dine egne NLP-teknikker og modeller. Dette betyr å forstå kjernen av NLP som modellering.

Når du deltar på kurset vil du få din kunnskap reaktivert gjennom mange øvelser, prosjekter, mottak og gjennom å gi tilbakemeldinger, coaching og gruppediskusjon. Mye av kurset er erfaringsbasert og tar sikte på å gi deg praktisk erfaring med NLP Master Practitioner prosesser.

 

TRONDHEIM 2021

Modul 1 :   6 –  9 Mai
Modul 2 : 27 – 30 Mai
Modul 3:  17 – 20 Mai

 

TROMSØ 2021

Modul 1 :14  – 17 Januar 2021  –  13 – 16 Mai
Modul 2:  4- 7 Februar 2021   –   3  – 6 Juni
Modul 3:  4 – 7 Mars 2021      –   24 – 27 Juni

Læringsmål

Modellering ligger til grunn som sentral ferdighet gjennom hele kurset, som du lærer ved å modellere alle de andre ferdighetene som er lært. Som et resultat vil du være i stand til å utføre avanserte endringsprosesser med enkeltpersoner og grupper, delta i kognitive og atferdsmessige modelleringsprosjekter, bruke avanserte språklige modeller for å påvirke endring og design og utføre NLP-presentasjoner.

Praktisk trening

På kurset vil du oppleve NLP demonstrasjoner, øvinger og case-studier for å hjelpe deg med å utvikle deg som en Master Practitioner med alle de medfølgende ferdighetene. Du lærer nemlig modelleringsferdigheter ved å modellere de ulike teknikker og mønstre med demonstrasjon heller enn bare å følge trinnene i manualen (som med noen treninger). Som resultat kan du utføre elegante NLP intervensjoner på et mer implisitt nivå, ofte med resultat før din klient i det hele tatt innser at noe har skjedd.

Sertifisering

Du vil fullføre oppgaver som en del av sertifiseringen din

 • Du vil gjennomføre en “personlig gjennombrudd sesjon” på kurset
 • Du vil gjøre et modellerings prosjekt og presentere det foran gruppe.

Følgende sertifisering vil bli gitt ved bestått kurs: NLP Certified Master Practitioner

Hvorfor delta på Master Practitioner?

 • Du vil lære å modellere dyktighet i ditt personlige og profesjonelle liv.
 • Du vil lære de grunnleggende prosesser som driver ubevisst atferd.
 • Kurset er presentert på flere nivåer. Ubevisst modellering er ofte det første nivået
 • Introduksjon til programmet.
 • Hvis du ønsker å utvikle en NLP baserte karriere, eller forbedre din inntekt ved å gjøre NLP arbeid, er dette kurset for deg. Mange tidligere deltakere nyter de kommersielle fordelene ved å ta denne opplæringen.
 • Hvis du søker å starte en NLP-basert virksomhet, er det valgfrie moduler i løpet av salg, markedsføring strategier og juridiske problemstillinger.
 • Hvis du ønsker å lære en kraftfull blanding av tradisjonelle NLP mønstre kombinert med spennende nye modeller, synliggjør kurset de opprinnelige elementene i Master Practitioner med innovative nye mønstre.

Etter kurset

Denne treningen går rett til hjertet av NLP med fokus på modellering. Du vil lære avanserte modeller for endring som er katalysator for å oppmuntre til betydelig endringsarbeid med klienter. Du vil være i stand til å bruke kraftige språkmodeller for å påvirke og endre atferd i alle sammenhenger, fra bedrift til utdanning og terapi. Du vil være i stand til å gjennomføre presentasjoner ved hjelp av NLP Trainers modellen, og få kunnskap i å kommunisere med grupper på dypt nivå. Som en modellør vil du være å replikere (gjenta) og undervise ønskede egenskaper ved å delta i modellering prosjekter. Som en endringsutøver vil du være i stand til å legge til rette for økter med personlige gjennombrudd gjennom effektiv coaching. NLP Master utøvere som er seriøse om sin egen utvikling og søker å prestere på et høyere nivå av personlig og faglig dyktighet, har endret karriere som følge av å ta kurset. De har startet opplæring og rådgivning for bedrifter, blitt utøvende trenere, eller utviklet nye NLP selskaper. Disse menneskene nyter økonomisk og personlig suksess som følge av dette.

«Jeg har gjennom det siste året hatt gleden av å være student hos Svein Kaurin i Trondheim og har i løpet av denne tiden fullført både Certified Practitioner of NLP Classic Code, Certified New Code NLP Practitioner og Certified Master Practitioner of NLP. Jeg er veldig tilfreds med kursopplegget og måten Svein utfordret og støttet meg og mine medstudenter på. Hans alltid gode humør, positive innstilling, omtanke, fleksibilitet, vilje til å dele av sin kunnskap samt evne til å se den enkelte student gjør Svein like mye til en mentor som coach og trener. Jeg kan varmt anbefale Svein og Kompetansesenteret for NLP A.S til andre som arbeider med sin personlige utvikling.»

– Kim Engan Strand, Hotelldirektør

PENSUM

NLP Modellering

 • Modellering som grunnlag dyktighet NLP
 • Modellering av tilstand for ubevisst læring opptak
 • Overføre mønstre av ønskede egeskaper gjennom et personlig modelleringsprosjekt
 • Angi filtre for effektiv og sikker oppfattelse av ulike atferdsmønstre
 • Gjengi og demonstrere mønstre av ønskede egenskaper for undervisning til andre

Avanserte språklige modeller

 • Oppdatert mønstre for effektiv språklig reframing
 • Språklig re-sourcing for å aktivere ressurser rent språklig
 • Bruk av tid i språket
 • Logiske nivåer for å få maksimal utnyttelse
 • The ‘Beyond Words Model “for språklige tiltak
 • Bruk av meta programmer til å forstå opplevelsesfiltre

Ubevisst sortering

 • Verdier / kriterier og hvordan de påvirker alt vi gjør
 • Verdier intervensjon – elisitering og skape intervensjoner på et verdi nivå for kraftig endring
 • Forstå møstre og meta programmer – kalibrering og utnytte dype sammensatte mønstre som folk er uvitende om at de har

Tidslinjen Re-Patterning

 • Arbeide med spatial og visuelle tidslinjer
 • Arbeide med metaforer som presenteres av klienter i deres personlige historie
 • Re-imprinting prosessen – for å hjelpe klienten til å gå videre fra dypgrodde problemer til endring
 • Å utnytte det ubevisste sinn for sporing og arbeide med de siste orienterte representasjoner
 • NLP for å arbeide med fysiske problemer
 • Hjelpe folk med smerter
 • NLP for å hjelpe med healing gjennom aktivering av ubevisste ressurser
 • Prosesser for å arbeide med allergier og matintoleranse

NLP for presentasjoner

 • Hvordan bruke NLP til å engasjere et publikum
 • High perfromance state ( mental topp tilstand ) for foredragsholdere
 • Åtte trinns modell for å designe og levere presentasjoner.

New Code NLP

 • Oppdatering av klassisk kode av NLP
 • Hvordan være en New Code NLP designer
 • Den nye koden for å arbeide på dypt ubevisste nivåer
 • New Code øvelser

Gjennombrudd Sesjoner og coaching modeller

En coaching modell for å arbeide med en klient på en livshjulet ‘f.eks karriere, business, helse etc

 • Coachingsprossesen i sin helhet
 • Avdekke og jobbe med verdier
 • Sette mål og handlingsplan

Dato for oppstart av neste NLP Master Practitioner-utdanning er klar.

PRISER

NLP Master Practitioner: kr. 35.000 ,-

Pakkepris*: kr. 30.000 ,-

* Komplett pakke med både NLP Master Practitioner + NLP Premium Practitioner for totalt kr. 60.000,-. Du sparer kr. 15.000! (Ordinære priser: NLP Premium Practitioner: kr. 40.000,- NLP Master Practitioner kr. 35.000,-)

Se oversikten over prisene for de ulike nivåene i utdanningen og få med deg de beste tilbudene!

SERTIFISERING

Sertifisering på denne utdanningen er en internasjonalt anerkjent NLP-kvalifisering som følger ITANLP sine standarder. Det betyr at du etter endt sertifisering hos oss kan bygge videre på din utdanning hos andre internasjonale kvalitetstilbydere av NLP-utdanning verden over.

 

Har du noen spørsmål om kurset?