New Inspiration

Lederutviklingsprogrammet New Inspiration er utviklet for deg som ønsker å bli en kraftfull leder i din organisasjon. Dette programmet er et omfattende program som går over 10 måneder og er modulbasert. Ved gjennomført alle moduler vil du motta en internasjonal sertifisering kalt Mastery of Leadship. Undervisning vil foregå både på norsk og engelsk avhengig av ulike moduler. Hver modul og kurs i modulene kan taes separat uavhengig av programmet.

Skreddersydd kurs for ledere

Modul 1:
Business Practitioner
Forløp over 3 mnd.: 3 samlinger á 4 dager

Modul 2:
Master Business Practitioner
Forløp over 3 mnd.: 3 samlinger á 4 dager

Modul 3:
• Coachende lederskap (3 dager)
• Bedriftens mindfulness (2 dager)
• EQ (emosjonell intelligens) i lederskap (2 dager)

Programmet kan bestilles internt i bedriften under forutsetning av minimun 6 deltagere. Ellers er kurset åpent på utlagte datoer.

Ta kontakt for nærmere informasjon.