Påmelding

Når du registrerer deg vil vi ta kontakt med deg per telefon og du vil få tilsendt bekreftelse samt informasjon om studiet på e-post.

Trondheim

TROMSØ

Når du registrerer deg vil vi ta kontakt med deg per telefon og du vil få tilsendt bekreftelse samt informasjon om studiet på e-post.

Betingelser

Bindende påmelding

Påmelding til kurs og utdanning ved KFNLP er bindende ved påmelding/bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr. mail av kunde ved innsendelse av nedenfor skjema. Eventuelt innbetalt depositum refunderes ikke dersom deltakeren velger å si fra seg plassen.

Ved avbrudd

Ved eventuell sykdom må KFNLP varsles så snart som mulig. Deltaker kan få utsatt start til neste tilsvarende samling/utdanning. Ved særlige tilfeller som følge av ikke oppstart pga Covid 19 vil utdanningen refunderes i sin helhet. Ved øvrige andre årsaker vil et avbruddsgebyr på kr 5000,- vil da bli belastet deltakeren