Personlig coaching

Coaching er et nytt fagområde som er i sterk vekst. Det er en handler om læring og suksess, gjennom en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler potensialet. Coaching er en systematisk og formalisert – men likevel høyst personlig – metode, som blander utprøvde teknikker for forandring med praktiske øvelser for personlig vekst.

Hva er coaching ?

Coaching er et nytt fagområde som er i sterk vekst. Coaching er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en en-til-en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler potensialet. Coaching er en systematisk og formalisert – men likevel høyst personlig – metode, som blander utprøvde teknikker for forandring med personlig vekst-teknikker og praktiske øvelser. Coaching er en guidet prosess som utløser ressurser og potensiale og sikrer fremgang slik at klienten oppnår klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og hvorfor de gjør det. Metodene som brukes i Coaching kommer i stor grad fra NLP (Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi). Fordi det er ledet personlig en-til-en, hjelper coachingen den enkelte med å oppnå klarhet, fjerne begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og finne en følelse av hensikt.

Hva er en coach?

Enkelt forklart er en coach en ”personlig suksesstrener”, en trofast profesjonell utfordrer som spesialiserer seg i utvikling slik at mennesker utmerker seg i forretningslivet og i sitt personlige liv. En Coach skaper en trygg plass for å dele innsikt og informasjon, er helt upartisk og vil bruke ulike metoder for å hjelpe klienten til å oppnå suksess og enda større klarhet. Coachen bistår med å fjerne de blokkeringer som hindrer mennesker fra å prestere og nyte livet mer.
Coach-rollen defineres som evnen til å hjelpe noen til å tenke, føle, handle og lære for å nå viktige personlige og/eller organisasjonsmessige/samfunnsmessige mål. Den profesjonelle coachen har spesifikk utdannelse i det å lytte, observere og tilpasse coachingen til de individuelle behovene til hver klient. Coachen samler nødvendig informasjon og hjelper klienten til å finne løsninger og strategier, og tar utgangspunkt i at klienten har løsningene og svarene inne i seg.

Hva er forskjellen mellom en Coach, en rådgiver og en terapeut?

En coach fokuserer på handling, ikke forståelse. De jobber for ansvar for følelser og hjelper til å utvikle realistiske handlingsplaner. De stiller spørsmål, setter nytt lys på situasjoner, rollespill, tildele hjemmeoppgaver med mer. En coach er fullstendig klar over de viktigste spørsmålene mennesker møter og forutsetter suksess. De bruker praktiske fremgangsmåter for varige resultater. En coach er ingen psykoterapeutisk rådgiver og gir heller ingen spesifikke råd eller instruksjoner. Klienten setter agendaen og finner selv sine egne svar basert på coachens kvalitetsspørsmål. Coaching fokuserer på ressursser, løsninger og fremtiden i motsetning til terapi som ofte retter fokus bakover. Klientens verdensbilde er alltid respektert.

Våre priser

Coachingtime: kr. 1200,- pr. time
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og avtale.