NLP Master Practitioner 2024

NLP Master Practitioner handler om å virkeliggjøre de drivende prinsipper som ligger til grunn for NLP, slik at du kan utvikle dine egne NLP-teknikker og modeller. Dette betyr å forstå kjernen av NLP som modellering. Når du deltar på kurset vil du få din kunnskap reaktivert gjennom mange øvelser, prosjekter, mottak og gjennom å gi […]