Foretrukket representasjonssystem i
Nevro Lingvistisk Programmering

Instruksjoner:

For hver av de følgende påstandene, vennligst tilordne et nummer til hver setning.

Bruk følgende system for å angi dine preferanser:

  • 1. Minst beskrivende for deg.
  • 2. Nest minst beskrivelse for deg.
  • 3. Nest beste beskrivelse.
  • 4. Beste beskrivelse av deg.

Hvis du har problemer med å velge mellom to valg, gå med den første tanken som dukker opp.

    For å komme i gang,
    skriv inn navn og
    e-postadresse: