Wenche Mikalsen

wenche mikalsen

Wenche Mikalsen er geriatrisk sykepleier og NLP Master Practitioner Coach som ønsker gode liv for de med demens i familien.

I sitt arbeid med personer med demens og deres familier opplevde hun at kunnskap om demens gjør livet lettere både for den som er rammet av sykdommen og de som er rundt. Det å forstå personer med demens bedre og vite hvordan man skal håndtere de nye utfordringene vil dempe stressnivået og legge til rette for et bedre liv med gode opplevelser.